Ενέσιμες Θεραπείες

Νήματα

Διάρκεια (λεπτά): 60-90

Είδος: Non-invasive

Εποχή: ‘Ολο το χρόνο

Αναισθησία: Anesthetic Cream/ Local Anesthetic

Η χρήση ιατρικών, απορροφήσιμων νημάτων για την επίτευξη μη-χειρουργικής ανόρθωσης του προσώπου είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση. Τα ειδικά σχεδιασμένα απορροφήσιμα νήματα εφαρμόζονται ενδοδερμικά δημιουργώντας ένα πλέγμα στήριξης του δερματικού ιστού. Έτσι επιτυγχάνεται ήπια ανύψωση lifting effect με προβλέψιμο και ασφαλή τρόπο για την αντιμετώπιση της δερματικής χαλάρωσης λόγω γήρανσης.

Κατηγορίες νημάτων:

Α) Νήματα PDO (πολυδιοξανόνη)

Ο βασικός και πιο απλός τύπος βιοαπορροφήσιμων νημάτων είναι εξαιρετικά λεπτά, τοποθετούνται ενδοδερμικά σε μορφή πλέγματος που υποστηρίζει τον ιστό και ταυτόχρονα ενεργοποιούν τους ενδογενείς μηχανισμούς παραγωγής κολλαγόνων ινών.

Β) Νήματα (COG-PDO)

Πρόκειται για πιο εξειδικευμένα νήματα, σχεδιασμένα με μικροσκοπικές ¨άγκυρες¨ στην επιφάνεια τους για την ανέλκυση του δερματικού ιστού και την άμεση ανόρθωση του. Το αποτέλεσμα των νημάτων διαρκεί έως και 2 χρόνια. Τα νήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε πρόσωπο και σώμα.