Ενέσιμες Θεραπείες

Ενέσιμη λιπόλυση

Διάρκεια (λεπτά): 30-60

Είδος: Non-invasive

Εποχή: Όλο το χρόνο

Αναισθησία: None/ Anesthetic Cream/ Local Anesthetic

Οι ενέσιμες θεραπείες λιπόλυσης επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του τοπικού πάχους στο σώμα χωρίς αναισθησία και έντονη αποθεραπεία. Τα ενέσιμα διαλύματα αποτελούνται από ουσίες όπως το δεοξυχολικό οξύ και φωσφατιδυλοχολίνη οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή δραστικότητα στη διάσπαση των μεμβρανών των λιποκυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο το λίπος ρευστοποιείται και ακολουθεί η φυσική διαδικασία απόρριψης του από τον οργανισμό μέσω του λεμφικού συστήματος. Η αναίμακτη λιπόλυση εφαρμόζεται τοπικά σε ανατομικές περιοχές με εντοπισμένες λιποαποθήκες όπως βραχίονες, κοιλιά, πλαϊνά μέσης, γλουτούς, μηρούς αλλά και στο διπλοσάγονο. Συστήνονται 3-6 συνεδρίες ανάλογα με την ένδειξη και την περιοχή. Aπαιτείται ταυτόχρονα σωστή διατροφή, άσκηση και αποφυγή λιπαρών τροφών για μέγιστα αποτελέσματα.